Showing 1–12 of 18 results

Đặc Sản Bá Kiến

CÁ BÒ KHÔ

230.000

Đặc Sản Bá Kiến

CÁ CHỈ VÀNG

220.000

Đặc Sản Bá Kiến

CÁ KHO LÀNG VŨ ĐẠI

500.000

Đặc Sản Bá Kiến

CÁ THU 1 NẮNG

270.000

Đặc Sản Bá Kiến

CHẢ CÁ NHẠC

220.000

Đặc Sản Bá Kiến

CHẢ CÁ THU

320.000

Đặc Sản Bá Kiến

CHẢ MỰC HẠ LONG

470.000

Đặc Sản Bá Kiến

GIÒ ĐÀ ĐIỂU

2.500.000

Đặc Sản Bá Kiến

MẮM RƯƠI

450.000

Đặc Sản Bá Kiến

MỰC 1 NẮNG

350.000

Đặc Sản Bá Kiến

MỰC KHÔ CÔ TÔ

1.050.000

Đặc Sản Bá Kiến

RUỐC TÔM

320.000