sản phẩm bán chạy

Đặc Sản Bá Kiến

CÁ KHO LÀNG VŨ ĐẠI

500.000

Đặc Sản Bá Kiến

CHẢ MỰC HẠ LONG

470.000

Đặc Sản Bá Kiến

MỰC KHÔ CÔ TÔ

1.050.000

Đặc Sản Bá Kiến

RƯƠI TỨ KỲ

550.000

sản phẩm bá kiến

Đặc Sản Bá Kiến

CÁ KHO LÀNG VŨ ĐẠI

500.000

Đặc Sản Bá Kiến

CHẢ MỰC HẠ LONG

470.000

Đặc Sản Bá Kiến

MỰC KHÔ CÔ TÔ

1.050.000

Đặc Sản Bá Kiến

RƯƠI TỨ KỲ

550.000

Đặc Sản Bá Kiến

TÔM NÕN KHÔ

640.000

Đặc Sản Bá Kiến

MẮM RƯƠI

450.000

Đặc Sản Bá Kiến

MỰC 1 NẮNG

350.000

Đặc Sản Bá Kiến

CÁ THU 1 NẮNG

270.000

Đặc Sản Bá Kiến

CÁ CHỈ VÀNG

220.000

Đặc Sản Bá Kiến

GIÒ ĐÀ ĐIỂU

2.500.000

Đặc Sản Bá Kiến

SÁ SÙNG QUAN LẠN

3.800.000

Đặc Sản Bá Kiến

TRỨNG ĐÀ ĐIỂU

250.000

Đặc Sản Bá Kiến

THỊT ĐÀ ĐIỂU

250.000

Đặc Sản Bá Kiến

RUỐC TÔM

320.000

Đặc Sản Bá Kiến

CHẢ CÁ THU

320.000

Đặc Sản Bá Kiến

CHẢ CÁ NHẠC

220.000

Đặc Sản Bá Kiến

CÁ KHO LÀNG VŨ ĐẠI

500.000

Đặc Sản Bá Kiến

CHẢ MỰC HẠ LONG

470.000

Đặc Sản Bá Kiến

MỰC KHÔ CÔ TÔ

1.050.000

Đặc Sản Bá Kiến

RƯƠI TỨ KỲ

550.000

Đặc Sản Bá Kiến

TÔM NÕN KHÔ

640.000

Đặc Sản Bá Kiến

MẮM RƯƠI

450.000

Đặc Sản Bá Kiến

MỰC 1 NẮNG

350.000

Đặc Sản Bá Kiến

CÁ THU 1 NẮNG

270.000

Đặc Sản Bá Kiến

CÁ CHỈ VÀNG

220.000

Đặc Sản Bá Kiến

GIÒ ĐÀ ĐIỂU

2.500.000

Đặc Sản Bá Kiến

SÁ SÙNG QUAN LẠN

3.800.000

Đặc Sản Bá Kiến

TRỨNG ĐÀ ĐIỂU

250.000

Đặc Sản Bá Kiến

THỊT ĐÀ ĐIỂU

250.000

Đặc Sản Bá Kiến

RUỐC TÔM

320.000

Đặc Sản Bá Kiến

CHẢ CÁ THU

320.000

Đặc Sản Bá Kiến

CHẢ CÁ NHẠC

220.000

Tin tức - sự kiện

cam kết vàng

Chất lượng

Cam kết ngon nhất, chất lượng tốt nhất, không bán sản phẩm hỏng, kém chất lượng.

Giao hàng

Cam kết giao hàng đúng hẹn, Miễn phí vận chuyển nếu đặt nhiều.

Thanh toán

Giá cả hợp lý. Cam kết thanh toán nhanh chóng, an toàn, đa dạng.

Hoàn tiền

Công ty cam kết sản phẩm không theo mô tả, không ngon, hỏng, sẽ hoàn tiền 100%.

Nguồn sản phẩm

Cam kết rõ ràng, có địa chỉ chế biến, có thời gian sử dụng, cách bảo quản ….

Trách nhiệm xã hội

Cam kết quảng bá và phát triển đặc sản Việt Nam lên 1 tầm cao mới.